Marjanka's pages

U bent hier: Marjanka.nl/ Astrologie/ Moeder aarde astrologie

;

Steenbok: Je totemdier is de GANS

Ram/Valk**Stier/Bever**Tweeling/Hert** Kreeft/Specht**Leeuw/Zalm**Maagd/Beer **Weegschaal/Kraai**Schorpioen/Slang**Boogschutter/uil**Steenbok/Gans **Waterman/Otter**Vissen/Wolf

geboorte totum

Er zijn talloze soorten ganzen. De Amerikaanse Indianen vereerden vooral de mooie witte sneeuwgans die de kleur van zuiverheid met zich mee droeg en die zij " de vogel van voorbij de noordenwinden noemden" . 
Men zag dit dier ook als de grote dromer. Dromen in de zin van plannen hebben op de lange termijn, dromen willen verwerkelijken.
Hun grootste frustratie ligt er in dat dit niet snel genoeg gaat. Ganzen vliegen in zwermen en leggen soms per jaar wel 8000 kilometer af van en naar hun broedplaatsen.


Net zoals hun totem dier hebben Gansmensen het vermogen doelen op de lange termijn te stellen De Sneeuwgans is betrouwbaar en voorzichtig, ambitieus en volhardend, sociaal en efficïent.

Soms is ze ook pessimistisch en veeleisend voor anderen.. Ganzen zijn perfectionistisch. Ze kunnen evenals hun totemdier soms muggenziften en zich druk maken om relatief onbeduidende zaken. Wanneer ze zich te neer laten drukken doordat ze op een hindernis stuiten of omdat de verwezenlijking van hun dromen nog zo ver weg lijkt te zijn, kunnen ze diep melancholisch worden.
De gans is wit, de kleur van zuiverheid. Het onmogelijke wordt soms voor hen mogelijk.
Onder dit teken geboren mensen zijn praktisch en ambitieus. Ze mogen anderen graag, maar deze mensen kunnen gereserveerd zijn, ze voelen zich namelijk best wel heel emotioneel kwetsbaar, als ze te open zouden zijn. In het verleden hebben ze daar geen beste ervaringen mee gehad, dus het duurt een tijd voor je hun vertrouwen kunt winnen.
De taaie Gans is een uitstekende zwemmer, maar ze voedt zich voornamelijk op het land. Ganzen vliegen hoog in de lucht en dragen de sterke krachten van het noorden in zich.
De Gans-mens is ongeveer even taai als haar totemdier. Vastbesloten, ambitieus, praktisch en vitaal. Gans is een onvermoeibare werker, en sober in haar dagelijkse behoeften.
Ze zijn niet meteen het zonnetje in huis, want daar zijn ze veel te ernstig en te knorrig voor. Hoe warmhartig ook, uiterlijk gedragen ze zich eerder koel en afstandelijk. Daardoor blijft hun vriendenkring eerder beperkt. Ze verkiezen in alles kwaliteit boven kwantiteit.

De hoog in de lucht vliegende gans, die schreeuwend zijn koers langs de mid-winterse hemel volgt, werd vroeger geassocieerd met de krachten van het noorden,en met de daad van zuivering en vernieuwing. De gans als traditionele kerstmaaltijd kan heel goed zijn oorsprong gevonden hebben in een ritueel feestmaal van geheiligd ganzenvlees, waarmee het vernieuwingsproces werd benadrukt.
De gans was ook een favoriet symbool dier onder de Kelten: hij komt ook veelvuldig voor in onze sprookjes, denk maar aan Moeder de Gans, de Gouden Gans, enzovoort.
 je bent geboren in de tijd van vernieuwing, in de eerste fase van de winter. Deze periode begint met het wintersolstitium, die een tijd voor verfrissing en vernieuwing inluidt: op dat moment namelijk is de nacht het langst geweest en worden de nachten weer korter en de dagen langer. De Zon gaat niet verder op zijn pad naar het Zuiden, hij keert weer om en komt weer meer Licht brengen, elke dag een stukje meer.
 Wintersolstitium (feest van het wederkerende licht, rond 21 december) is later veranderd is in het Kerstfeest.

Je behoort tot de clan van Schildpad

Als (sneeuw) gans behoor je tot de schildpad clan
 Deze staat symbool voor aarde; een zwemmende schildpad lijkt net een eiland in de zee. Ze gaan langzaam en voorzichtig hun gang voornamelijk door hun uithoudingsvermogen en hardnekkigheid. Soms kan hun stabiliteit overgaan in de welbekende koppigheid van de Stiermens, als hun degelijkheid zich verhardt en ze geen compassie en begrip voor anderen meer kunnen voelen. Volharding en hardnekkigheid zijn hun grootste kracht maar zoals elke kracht die overdreven wordt: het kan in dat laatste geval moeilijk worden om iets los te laten en dat is niet de bedoeling.

totumsteen

Je totemmineraal is de Peridoot. Dat is een stollingsgesteente, dat ook wel chrysoliet of olivijn wordt genoemd, het is een delicate groene steen, met een glasachtige glans. De Amerikaanse Indianen beschouwden deze steen als tot steen geworden "hemelse straling", rechtstreeks afkomstig van zonnekracht. Als steen van het licht was deze steen verbonden met enerzijds helderziendheid, een zeer vreemde eigenschap in ons denken over de nuchtere en praktische Steenbok, en anderzijds helderheid van geest, een heel bekende eigenschap van deze mensen. Ook werd de peridoot in verband gebracht met de spirituele zon en schonk daardoor onderscheidingsvermogen op spiritueel gebied., Misschien dat daarom de Steenbok niet alles voor zoete koek slikt, maar heel serieus is op het spirituele pad.
Peridoot heeft een kalmerende invloed, vooral als je een steen in een hoofdtooi zet of op de basis van je keel draagt, omdat ze rechtstreeks inwerken op de chakra's van het hoofd.

Totumplant

De totemplant is de Braam. De braam is een overblijvende kruipplant, met slanke takken die met scherpe doorns bezet zijn. De getande bladeren zijn aan de onderkant fijn behaard. De Indianen gebruiken de wortels en bladeren medicinaal als een middel tegen diarree. Met thee van de gedroogde bladeren behandelde men darmontstekingen en kolieken. Verder kauwde men op braambladeren tegen bloedend tandvlees.
De stekelige doorns van de braam wijzen op zowel bescherming als lijden. Met beide kwaliteiten lijken Ganzen in hun leven meer dan gemiddeld te maken te krijgen. Ze stuiten nogal eens op moeilijkheden, maar lijken ook altijd beschermd te zijn tegen blijvende schade. En verder zijn ze zelf beschermers voor iedereen in hun omgeving. De braambessen van de plant zelf gelden als inspiratie, en deze totem is dus heel erg verbonden met geïnspireerd zijn en met de moed een volharding die nodig zijn om de aspiraties die je hebt te realiseren.

relatie's

Liefde op `t eerste gezicht is niet meteen aan Gans besteed. Ze doen het liever kalmer aan, en sluiten eerst vriendschap voor ze zich aan een heuse relatie wagen.

Hoe kunnen andere mensen het best met een gans omgaan?
Blijf nuchter en zakelijk. En stoor ze nooit als ze hard aan het werk zijn. Ganzen reageren zelden als je een beroep op hun gevoel doet en hebben een gruwelijke hekel aan onoprechtheid.
Een Gans veroveren doe je langzaam. Raak eerst bevriend en vol belangstelling voor haar werk. Pas daarna kun je denken aan een romantische relatie.

Tot slot:

Gezondheidsproblemen zullen ganzen niet zo vaak hebben, tenzij ze zich niet voldoende (kunnen) uiten.
Een zwakke plek is soms het beenderstelsel. Vroege reumaklachten horen tot de mogelijkheden.
De kleur is (uiteraard) wit en je beste dag is zaterdag.

Windstreek:Noord-noord-west

Element: Aarde met lucht

 

omhoog

Ram/Valk**Stier/Bever**Tweeling/Hert** Kreeft/Specht**Leeuw/Zalm**Maagd/Beer **Weegschaal/Kraai**Schorpioen/Slang**Boogschutter/uil**Steenbok/Gans **Waterman/Otter**Vissen/Wolf

Contact via:

 

gastenboek

 

contactform

 

Delen

Laatst bijgewerkt: 30-01-20   © Marjanka's Pages     sitemap    links  Wie ben ik?
 De inhoud van deze site is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden.  De informatie dient niet te worden opgevat als medisch advies.