Marjanka's pages

U bent hier: Marjanka.nl/ Astrologie/ Westerse astrologie

;

Astrologie- De planeten

Ram/ Stier/ Tweeling/ Kreeft/ Leeuw/ Maagd/ Weegschaal/ Schorpioen/ Boogschutter/ Steenbok/ Waterman/ Vissen
Zon Mercurius Mars Saturnus Neptunus
Maan Venus Jupiter Uranus Pluto

Zon

heerst over het sterrenbeeld Leeuw
Trefwoord: IDENTITEIT

De zon is het centrum van ons zonnestelsel en staat symbool voor je identiteit. Vanuit een psychologisch standpunt vertegenwoordigt hij jouw ervaring en de invloed van je vader (of gebrek daaraan) op de vorming van je karakter. Dit beïnvloed je vermogen om jezelf als individu tot expressie te brengen.

 Daarnaast maakt hij je creatieve drang duidelijk en de behoefte om zichtbaar te zijn.
Gedurende je hele leven blijft de invloed van  zon erg belangrijk.

De meeste mensen zullen (vaak onbewust) hun hele leven er naar streven om de de sterke eigenschappen van de zon teken te bereiken.
De zon doet er één jaar over om alle tekens van de dierenriem te doorlopen. Het symbool voor de Zon is een cirkel met een stip in het midden, wat staat voor 'levensbron'.

De Zon is in vele culturen een van de oudste symbolen voor het leven. Hoewel het eigenlijk geen echte planeet is, wordt zij in de astrologie wel als zodanig beschouwd. Van alle planeten is de Zon het meest invloedrijk; het centrum van ons zonnestelsel dat symbool staat voor de eigenschappen van het diepste 'ik', het ego, de identiteit.

 De Zon vertelt ons over de werkelijke kern, het binnenste van de persoonlijkheid, dat wat het allerbelangrijkste is. Ook laat zij het bewustzijn en de algemene levenskracht zien, het vermogen voor zichzelf op te komen en zich te verdedigen. Het beschrijft de algemene eigenschappen van iemand, die alle andere eigenschappen beïnvloed.

type:ZELFBEWUST EN HARTELIJK
Als je op je best bent, opgeruimd en vol zelfvertrouwen zit je in je Zon. Zonnige mensen herken je in mensen met warmte en zelfbewustheid. Maar ook in dominante figuren die altijd in het centrum van de belangstelling willen staan.

 

Maan

heerst over het sterrenbeeld Kreeft.
Trefwoord: EMOTIES 
De Maan symboliseert de emoties en behoefte aan zekerheid.
Psychologisch gezien vertegenwoordigt de maan jouw vroegere omgeving en in het bijzonder de manier waarop je jouw moeder hebt ervaren.
Daarnaast geeft ze aan hoe gevoelig je bent voor je omgeving en emotioneel ontvankelijk bent voor andermans emoties.
Behalve met instincten is de Maan nauw verbonden met het persoonlijke onbewuste en alle gedragspatronen die hieruit voortkomen.
Ze laat zien hoe we instinctief reageren om onszelf en anderen te beschermen.

De maan doet er 27 dagen over om alle tekens van de dierenriem te doorlopen. Het symbool voor de Maan is een halve maan.
De Maan werd door de Romeinen 'Luna' genoemd, en had in andere mythologieën nog vele andere namen. De invloed van de Maan zorgt voor een diepe indruk en een unieke gevoeligheid.
intuïtieve mensen hebben vaak een sterke Maan. De Maan symboliseert ons instinct, gevoel, emotie, ontvankelijkheid en verbeeldingskracht; de algemene tendens van de gevoelens van een persoon. Zij heeft ook invloed op het gevoel voor ritme, tijd en timing. Zij beïnvloedt het aanpassingsvermogen bij veranderingen, beweeglijkheid en veelzijdigheid. De Maan heeft een directe invloed op de geest, wat duidelijk merkbaar is gedurende iedere unieke fase van de Maan.

Type: MOEDERLIJK EN BESCHERMEND
Moeders met kinderen en iedereen die zorgt, regelt en bemoedert, zitten vol Maanenergie, maar ook de zeurkous, de grijze muis en de overbezorgde 'oermoeder' .

Mercurius

heerst over de sterrenbeelden Tweelingen en Maagd
Trefwoord: MENTALITEIT

Mercurius staat symbool voor je communicatieve vermogens en verlangen naar kennis.
Psychologisch gezien heerst deze planeet over je dagelijkse  contacten met broers/zussen/ vrienden en mensen op school/werk, daarnaast is hij van invloed op je gedachten en de constante activiteit die zich in ons hoofd afspeelt.
Lichamelijk correspondeert hij met het zenuwstelsel en de lichaamscoödinatie.

Mercurius doet er 88 dagen over om alle sterrenbeelden te doorlopen. Het symbool voor Mercurius is de gehelmde gevleugelde boodschapper van de goden. In de Romeinse mythologie was Mercurius de god van de handel en de beschermer van reizigers, dieven en bedriegers. In de Griekse mythologie is het de  god Hermes, de god van alles waarbij list, behendigheid en snelheid te pas komen: de boodschapper van de goden. Waarschijnlijk heeft hij deze naam gekregen, omdat hij zich zo snel verplaatst. Mercurius geeft (net als de Zon) informatie over iemands persoonlijkheid. Hij staat voor mentale activiteit; dus hoe een persoon denkt/ onderscheid maakt/ zich uit/ beweegt/intellectueel ontwikkelt.

type:  GEESTIG EN SLIM
Het belezen, intellectuele type, de nieuwsgier, de slimme handelaar, de vlugge prater, de kundige vakman en de grappenmaker zijn allemaal Mercurius mensen.

Venus

heerst over de sterrenbeelden Weegschaal en Stier
Trefwoord: WAARDEN

Venus staat symbool voor je waarden en normen en voor je behoefte aan(en capaciteit voor) liefde.
In de horoscoop vertelt de planeet meer over je esthetische voorkeuren en tot wat voor soort mensen en dingen je van nature aangetrokken voelt.
Psychologisch staat ze symbool voor zusters en andere (invloedrijke) vrouwen en je ervaring met de harmonie tussen je ouders of opvoeders.
Venus vertegenwoordigt onze behoefte aan innerlijke en uiterlijke harmonie en evenwicht.

Venus doet er ruim 224.7 dagen over om alle sterrenbeelden te doorlopen. Het symbool voor Venus is het traditionele teken voor de vrouw, de levenscirkel boven een kruis van de geest. Venus was de Romeinse godin van de liefde en schoonheid. (Bij de Grieken werd ze Aphrodite genoemd).
Venus is na de Zon en de Maan de grootste planeet en wordt in verband gebracht met alle vormen (en waardering) voor de liefde.

 Venus heeft een sensuele kwaliteit, die voor de hogere aspiraties van de geest staat en de zachte kanten van je vrouwelijkheid laat zien; haar invloed maakt aantrekkelijk.
Daarnaast heeft ze invloed op je artistieke kwaliteiten en je spirituele energie in de alledaagse zaken.
Venus staat voor liefde, relaties, alsook kunst en mode. Zij moedigt ons aan tactvol te zijn, maar haar invloed kan onder stress ook omslaan in besluiteloosheid en maakt afhankelijk of zelfs bezitterig. Venus geeft ons gevoel voor schoonheid, laat ons genieten van het leven, geeft esthetisch bewustzijn, harmonieuze liefde, vriendelijkheid, gezelligheid, plezier in relaties en erotiek.

type: MOOI EN VERLEIDELIJK
Venus vind je in elke vrouw of man, met harmonische proporties. Het zijn de verleiders en verspreiders van sensuele energie van deze wereld .

Mars

heerst over het sterrenbeeld Ram
Trefwoord: DRIJFVEREN

Mars symboliseert de driften en mannelijkheid, evenals thema's rond seksualiteit en macht. Hij geeft weer wat voor soort werk we kiezen en hoe we het aanpakken.
Psychologisch gezien is hij nauw verbonden met je ervaringen van broers,vader en mannen in het algemeen.
 Mars zorgt altijd voor tumult en problemen, maar geeft je tevens dat vechtersinstinct/moed/uitdaging om verder te komen in het leven.
 Lichamelijk regeert Mars over het spierstelsel.

Mars doet er 387 dagen over om alle sterrenbeelden te doorlopen. Het symbool van Mars is een cirkel met een pijl, die staat voor de manier waarop mensen zich verdedigen, de overlevingsfactor en seksualiteit. Deze planeet wordt geassocieerd met Ares, de god van de oorlog.
Mars is typisch mannelijk en staat voor energie die voortkomt uit de beperkingen van het leven; het verlangen om te doen, te zijn en te overwinnen. Mars staat voor de mannelijke kant van een persoonlijkheid, sterk seksueel, maakt agressief maar ook beslissend. Hij staat voor onbezonnenheid, ruwheid, positivisme en energie. Mars geeft een individueel facet aan een persoonlijkheid en staat voor instinctief verlangen en impuls. Hij staat voor strijd en geeft moed om zichzelf recht in de ogen te kijken.

type:UITDAGEND EN SPORTIEF
Mensen met grote moed, pit, daadkracht , topsporters, actievoerders en waaghalzen vertonen Mars energie. Als ze teveel van deze energie hebben worden het : vandalen, relschoppers, spierballenrollers, branielijders en agressieve of gewelddadige types.

Jupiter

 

heerst over het sterrenbeeld Boogschutter
Trefwoord: WIJSHEID

Jupiter is de grootste planeet van ons planetenstelsel en heeft een eigen stelsel van manen. Hij staat symbool voor je drang naar inzicht op een intellectueel/ filosofisch/ religieus nivo en geldt als een gelukbrenger en heeft invloed op alles waarmee hij in contact komt.

Jupiter is nauw verbonden met de wet, moreel gezag en je eigen houding hierin. Op welke terreinen in je geboortehoroscoop Jupiter  geactiveerd is, bezit je vaak een heel uitgesproken mening en een  sterk verlangen naar inzicht.
Jupiter doet er 12 jaar over om alle sterrenbeelden te doorlopen. Het symbool laat elementen zien die uitstralen en veel dingen ervaren die de diepste essentie nodig hebben (te zien door het kruis).

Jupiter is de grootste planeet van ons zonnestelsel en wordt geassocieerd met optimisme, drang naar vrijheid, nieuwe ervaringen, vrijgevigheid en uitbreidingsdrang. De zoektocht naar individuele betekenis en doel, persoonlijke groei, optimisme, hoop en het gevoel voor rechtvaardigheid worden door Jupiter beïnvloed. Ook geeft hij hoop, levensfilosofie en het streven naar spirituele groei en expansie. Jupiter heerst over vooroordelen, toekomst, grote ideeën en sociale aanpassing.

Type:LIBERAAL EN ARROGANT
De eeuwige optimist en de Bourgondische levensgenieter zijn Jupiter-types. Deze energie is ook herkenbaar in bollebozen, opscheppers en magnaten.

Saturnus

heerst over het sterrenbeeld Steenbok
Trefwoord: LEERPROCESSEN

Saturnus is de verste planeet die nog met het blote oog waarneembaar is. Hij staat hierdoor symbool voor limieten. In de horoscoop geeft Saturnus aan waar je de grootste beproevingen vindt, je hardste lessen dient te leren en welke starre systemen je groei beperkt, maar ook je kracht door zelfbeperking, discipline en planning.

Psychologisch staat hij voor je houding naar ouders, autoriteiten en regels.
Saturnus doet er 29.5 jaar over om alle tekens van de dierenriem te doorlopen. Het symbool is het spiegelbeeld van Jupiter.

Saturnus en Jupiter symboliseren niet alleen in de tekens elkaars tegenovergestelde energieën.  Saturnus wordt zowel de planeet van het lot als de Heer van het Karma genoemd en symboliseert hoe je omgaat met tijd, geduld, traditie en ervaring. Deze planeet heerst over carriëre, persoonlijke groei en erkenning. Saturnus laat zien hoe je de realiteit ervaart, wanneer je weerstand bied en waar je de grenzen trekt. en geeft iets aan je  uithoudingsvermogen, verdraagzaamheid en ons concentratievermogen. Saturnus verleent kwaliteiten voor verantwoordelijkheidsgevoel, serieusheid, behoedzaamheid en terughoudendheid.

Type: ERNSTIG EN AMBITIEUS
Saturnus types zijn niet alleen de voorzichtige, nuchtere of pessimistische mopperkonten om je heen maar ook de gezagsdrager, de vader, de strenge meester, de plichtsgetrouwe, onkreukbare ambtenaar en de accountant hebben Saturnus tot oppergod gekozen. Zijn 'andere kant' is de tiran.

Uranus

heerst over het sterrenbeeld Waterman
Trefwoord: OORSPRONKELIJKHEID

Uranus is pas ontdekt in het jaar 1781, om welke reden de planeet dikwijls met revoluties wordt geassocieerd. Hij staat symbool voor de drang om uniek te zijn, te choqueren en te verrassen.

Hij brengt plotselinge en onvoorspelbare gebeurtenissen. Zijn elektrische en bliksemsnelle invloed is gericht op het vergroten van het persoonlijke bewustzijn.
Uranus doet er 84 jaar over om alle sterrenbeelden te doorlopen. Het teken van Uranus wordt geassocieerd met een geboorte, omdat het hoofd van een pasgeborene te zien is. De invloed van Uranus kan leiden tot snelle overgangen van het ene extreme naar het andere en onverwachte veranderingen. Uranus staat voor intuïtie, inspiratie en inzicht. Het openstaan voor experimenteren met het nieuwe, onbekende en ongewone.

type: EIGENZINNIG EN DWARS
Deze typen zijn (haast) dwangmatig,  'anders' en eigenwijs . Als iets niet binnen de bestaande orde kan, richten ze gewoon een eigen club op. In het alternatieve circuit vinden ze elkaar. Het zijn de typen van: dwarsligger , eigenzinnig, individualistisch, outsiders, drop-outs, punkers en krakers.

Neptunus

heerst over het sterrenbeeld Vissen
Trefwoord: TRANSCENDENTIE

De planeet Neptunus, staat symbool voor alle niet-materiële zaken, zoals wensen,dromen en illusies. Hij geeft zijn invloed af door bestaande structuren te ontbinden en laat je idealistische drijfveren ervaren (zowel op een sociaal als op een spiritueel niveau)  Neptunus opent de deur naar het goddelijke , maar geeft daardoor een vaag, ongrijpbaar gevoel van ontevredenheid met het aardse bestaan.

Neptunus doet er 165 jaar over om alle sterrenbeelden te doorlopen. Het symbool is de drietand van de Romeinse zeegod Neptunus, die als mysterieuze en onbekende kracht werd gezien. In de Griekse mythologie was  Poseidon de zeegod, die ook alle zeeën, meren en rivieren beheerde. De invloed van deze planeet maakt supergevoelig, opent deuren voor mystieke ervaringen en het buitenzintuiglijke. Maar het is moeilijk onderscheid te maken waar waarneming verandert in misleiding, bedrog, en illusie , want deze planeet heerst ook over verbeelding en fantasie. Zijn invloed staat in verbinding met dans en poëzie. Neptunus wordt ook geassocieerd met drugs en allerlei soorten van pseudo-realiteit.

Type:  INLEVEND EN BEVLOGEN
New-age mensen dragen alle kenmerken van Neptunus. Hij is zowel de leidsman van het zweverige type als van de onbaatzuchtige hulpverlener. Maar ook van onze idolen in muziek, film, sport, mode en kunst; zij zijn immers de dragers van de idealen van onze cultuur. Neptunisch is ook de teleurstelling als een mooie droom wordt doorgeprikt en de verslaving aan drugs en alcohol als vlucht uit de rauwe, alledaagse realiteit.

Pluto

heerst over het sterrenbeeld Schorpioen
Trefwoord: TRANSFORMATIE

Pluto werd pas in 1930 ontdekt en doet er 246 jaar over om rond de Zon (+alle sterrenbeelden) te lopen. Zijn invloed is behoorlijk groot in vergelijking met zijn kleine omvang. Hij brengt totale transformatie. Doordat hij diepe psychologische kwesties uit het onbewuste opdelft, heeft hij een zuiverende functie.  Pluto beschrijft hoe je omgaat met macht (van/voor jezelf of de ander),  Pluto staat voor spirituele veranderingen, ontwikkeling en politieke macht, en beschrijft hoe we staan tegenover demonische en magische krachten en ons vermogen voor radicale veranderingen en wedergeboorte.

 Type : INTENS EN CONFRONTEREND
Plutonische mensen worstelen zowel met zichzelf als met hun omgeving. Vaak stralen ze een bepaalde intensiteit uit. Alles kan ter discussie staan. Zowel bij onderzoekers en detectives als bij chirurgen die in een fractie van een seconde beslissingen over leven en dood moeten nemen herken je deze energie; maar ook bij hen die er onderdoor dreigen te gaan en uit lijken op zelfvernietiging.

TOP

 

Contact via:

 

gastenboek

 

contactform

 

Delen

Laatst bijgewerkt: 30-01-20   © Marjanka's Pages     sitemap    links  Wie ben ik?
 De inhoud van deze site is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden.  De informatie dient niet te worden opgevat als medisch advies.