Marjanka's pages

U bent hier: Marjanka.nl/ Astrologie/ Westerse astrologie

;

Westerse astrologie-Ascedant

Ram/ Stier/ Tweeling/ Kreeft/ Leeuw/ Maagd/ Weegschaal/ Schorpioen/ Boogschutter/ Steenbok/ Waterman/ Vissen

 

Wanneer je mensen ontmoet is het vaak de uiterlijke kenmerken en eigenschappen, die het eerst opvallen.  Deze uiterlijkheden zijn onderdeel van je ascendant.  Dus populair gesteld: je innerlijk wordt het meest bepaald door je sterrenbeeld en datgene wat mensen het eerst van je zien wordt meer bepaald door je ascendant. Deze kan een aanvulling zijn voor je persoonlijkheid.

Bijvoorbeeld: je sterrenbeeld heeft als kenmerk dat je vrij makkelijk je geld uitgeeft, als je een ascendant zou hebben die van nature zuinig is, zul je niet zo gauw door eigen schuld in de problemen komen. Daarnaast zal jouw omgeving niet snel wijzen naar "het gat in je hand".

Je ascendant wordt bepaald door het uur waarin je geboren bent. Wanneer je de geboorte tijd niet weet is het vaak mogelijk om er via de burgerlijke stand achter te komen..

Voor het uitrekenen van je ascendant : klik hier!! (Catharina web)

Om snel bij je ascendant te komen: klik hieronder op de linken.

Ram Stier Tweeling Kreeft leeuw Maagd
Weegschaal Schorpioen Boogschutter Steenbok Waterman Vissen

 

Ascendant Ram

(De vechter)

Moedig, trots, energiek, wilskrachtig, ondernemend, hartstochtelijk. Sterke gezondheid. Verhoogde prikkelbaarheid (Kan vrij agressief zijn).Erg levendig, actief, direct, scheppend.

Gevaar voor overwerken, het teveel vergen van lichaam en geest.  Behoefte aan veel beweging in de vrije natuur.
Geeft niet op en bindt niet in.  Gaat zijn eigen weg en zet door.

Instelling t.a.v. huwelijk en partner: beleeft een bindende relatie vaak als een beperking. Is in de relatie op zoek naar de rustige pool, maar kan daar onmogelijk van genieten. Heeft een duidelijke en begrijpende partner nodig, naar wie hij/zij altijd weer kan terugkeren.

Negatieve eigenschappen: Gebrek aan begrip voor anderen. Agressief, egoïstisch , gejaagd, ruw, destructief. Verdraagt geen frustratie. Sluit geen compromissen, maar maakt onbehouwen gebaren. Neigt naar willekeur, geweld, machtsmisbruik, wil imponeren. Wil met zijn kop dwars door de muur heen gaan.

Uiterlijk verschijningsbeeld: knokig, gespierd lichaam, hoog, breed voorhoofd, dichte, rechte, soms puntige wenkbrauwen, markante gelaatstrekken. Resolute, heftige bewegingen, paradepas

  Omhoog

Ascendant Stier

(De genieter)

Traag, kalm. rustige bewegingen, zelfbewust en gemoedelijk. Gezapig, volhardend, gelaten, rustig en stabiel, praktisch, gevoelvol, erg zinnelijk.
Houdt van het vertrouwde en bestendige. Uitgesproken smaak en sterk ontwikkeld gevoel voor vormen. Artistieke neigingen. Laat de dingen rijpen. Heeft emotionele en financiële zekerheid nodig.

Instelling t.a.v. huwelijk en partner: zoekt naar en biedt trouw en bestendigheid en is daarom bereid om zich al vroeg te binden. Heeft een sterke partner nodig, die weet wat hij wil, conflict niet schuwt en zijn leven bezieling geeft.
Negatieve eigenschappen: Neigt ernaar (ook tegen beter weten in) terug te vallen in oude gewoonten. Niet voor rede vatbaar, stijfkop. Klampt zich aan al het oude vast en verzet zich stug tegen vernieuwingen. Gierig, onmatig, lui, genotzuchtig, zwaarmoedig en traag.
Uiterlijk verschijningsbeeld: grote ronde ogen ('koeienogen'), warme blik, zinnelijke mond met brede lippen. Vaak korte, gezette lichaamsbouw met ronde nek en ronde schouders. De handen zijn breed en zwaar, met korte vingers. Op gevorderde leeftijd gezet. Bij mannen neiging naar halvemaanvormige kaalhoofdigheid.

Omhoog

Ascendant Tweelingen

(De labiele)

Levendig, druk. Nieuwsgierig, veelzijdig, op contact gesteld, geestelijk beweeglijk en zich aanpassend, altijd goed geïnformeerd en spraakzaam. Dit type is steeds in beweging, maakt veel gebaren met armen en handen.
Eeuwig onderweg, altijd op zoek, zonder precies te weten wat er gezocht wordt. Een vlinder die overal heen vliegt, maar zich er slechts kort mee bemoeit. Praat graag, zit nooit om woorden verlegen.

Instelling t.a.v. huwelijk en partner: verlangt naar een partner als verlossende pool van rust. Gelooft in een hogere lotsverbondenheid, die hem en zijn partner samenbrengt. Blijft desalniettemin in het diepst van zijn hart onafhankelijk en nieuwsgierig in veelzijdige contacten geïnteresseerd.
Problematiek: de verstrooide. Schept altijd weer totale verwarring en schijnt zich prettig te voelen, wanneer verder niemand er nog uitkomt.

Negatieve eigenschappen: Nerveus, onrustig, ongeconcentreerd, praatlustig, onbestendig, listig, dubbelzinnig. Vals verdraaien van woorden. Egoïsme en oppervlakkigheid. Neiging teveel te doen, zonder dat gestelde taken worden afgemaakt.

Uiterlijk verschijningsbeeld: slank, fijngebouwd, tenger postuur. Scherpe, ge?teresseerde, observerende blik. Breed voorhoofd, rechte wenkbrauwen, smalle neusrug. Maar ook smal 'windhondengezicht'.

Omhoog

Ascendant Kreeft

(De moederlijke)

Empathisch, fijngevoelig, daardoor eerder angstig, maar taai, volhardend en eerzuchtig. Sensibel, romantisch, dromerig.  Het lichaam maakt geeft een vrouwelijke indruk. Bewegingen zijn bedachtzaam en voorzichtig, alsof men bang is zichzelf bloot te geven. Handen en voeten worden aaneengesloten gehouden.
 Reageert en handelt instinctief vanuit het gevoel. Zoekt en geeft geborgenheid in vertrouwde kring.

Instelling t.a.v. huwelijk en partner: niet goed in staat om alleen te leven. Daarom sterk bereid om zich te binden. Zoekt zekerheid, bestendige bescherming en geborgenheid bij een realistische, standvastige en absoluut nuchtere ander, die hem 'in de rug dekt'. Heeft hij die gevonden, dan voelt hij zich verlost, open en bereid om heel de wereld te verkennen. Houdt een eenmaal aangegane verbinding zo lang als maar mogelijk is in stand.

Negatieve eigenschappen: Weigert volwassen te worden en verstopt zich achter een masker van kinderlijke onschuld. Schuchter, wankelmoedig, angstig, pruilend en zeer rancuneus. Ziekelijke eerzucht als gevolg van sterke minderwaardigheidsgevoelens, gevoelstirannie. Melancholisch en vol zelfmedelijden.

Uiterlijk verschijningsbeeld: 'maangezicht', bleke huid, dromerige blik, ronde lichaamsvormen. Geen sterke kin, gevoelige, weke mond. Het hoofd is rond en vaak erg bleek van kleur. Soms een timide, onzekere uitdrukking, verschrikte blik. Bij mannen neiging tot kaalhoofdigheid.

Omhoog

Ascendant Leeuw

(De zelfverzekerde)

Zelfbewust, trots, warmhartig en edelmoedig, natuurlijke autoriteit. Levensoptimisme met het gevoel, bevoorrecht en een geluksvogel te zijn. Creatief, erg expressief, succesvol De bewegingen zijn waardig en autoritair. De stem is sterk en heeft iets gebiedends. Opvallend is de allure en de hartelijkheid waarmee op anderen beslag wordt gelegd. Een prettige, stralende levensvreugde gaat van de hele verschijning uit.
 Een en al sprankelende, meeslepende, bruisende levensvreugde.

Instelling t.a.v. huwelijk en partner: bewaart in zijn partnerrelatie een grote mate aan vrijheid en zelfstandigheid. Staat deze vrijgevigheid in gelijke mate aan zijn partner toe.
Negatieve eigenschappen: Autoritair, opschepperig, minachtend, superieur, machtsbelust. Lompe opschepper en ijdele bluffer. Neigt naar onnozel/dramatisch optreden.
Uiterlijk verschijningsbeeld: vaak erg aantrekkelijk. Goed gebouwd lichaam - soms ook heel mollig - brede schouders, zelfbewuste gang. Sierlijk, hoog en breed voorhoofd, gebogen wenkbrauwen, open blik. Stevige onderkaak, rechte, licht achterover gebogen houding. Leeuwenmanen

Omhoog

Ascendant Maagd

(De voorzichtige)

Rustige, teruggetrokken aard. Systematisch, methodisch, kritisch en realistisch. Alleen in een rustig systematisch kader kan goed worden gewerkt.
Op gezondheid en innerlijke en uiterlijke reinheid bedacht. Past zich gemakkelijk aan wanneer dat in de gegeven omstandigheden raadzaam en effici?t lijkt. Onderscheidt instinctief tussen bruikbaar en onbruikbaar, tussen nuttig en schadelijk op zowel lichamelijk als psychisch vlak. Houdt van het overzichtelijke.

Instelling t.a.v. huwelijk en partner: erg kritische instelling t.a.v. het huwelijk, wat vooral betekent dat de rechten gehalveerd en de plichten verdubbeld worden. Trouwt vaak pas laat. Doet dan echter grote moeite om het huwelijk in stand te houden.
Negatieve eigenschappen: Over-voorzichtig, detailverliefd en bang voor het leven, gevoelloos, berekenend, eeuwig vittend, listig, verkrampt, preuts, kleingeestig, kleurloos en vreselijk pedant, saai en bureaucratisch. Vermijdt angstvallig alles wat zou kunnen schaden. Erg afhankelijk van zuivere uiterlijkheden.

Uiterlijk verschijningsbeeld: slank, goed gevormd lichaam, dikwijls jeugdige verschijning tot op hoge leeftijd, dan veel rimpels. Neigt naar x benen.  Klein voorhoofd. Vaak eerder rechte wenkbrauwen. Meestal kleine ogen met vaste, kritische blik. Altijd schone vingernagels

Omhoog

Ascendant Weegschaal

(De estheet)

Niet krachtig, maar harmonisch, goed verzorgd lichaam. Welwillend en meegaand. Blijmoedig, rustig, bezonnen en verzorgd. Zowel in de houding van het lichaam als in het gehele optreden wordt naar evenwicht gestreefd. Rust en afzondering en goede muziek zijn goede geneesmiddelen.
Goed oog voor esthetische vormen. Kan heel diplomatiek zijn. Heeft graag contact en is erg op de ander gericht. Grotere behoefte dan anderen om mensen te ontmoeten, zodat hij/zij zich aan hen kan spiegelen en het eigen standpunt kan bepalen. Sluit compromissen en is beminnelijk en gezellig.

Instelling t.a.v. huwelijk en partner: sterk op de ander gericht, kan niet goed alleen leven, maar laat zich in liefdesaangelegenheden niet gek maken. Neigt naar een verbinding die tegelijkertijd een verstands- en een liefdeshuwelijk is. Is bereid om compromissen te sluiten zolang de onafhankelijkheid niet bedreigd wordt.

Negatieve eigenschappen: Vaak grote problemen met het nemen van besluiten, te grote bereidheid tot compromissen terwille van de lieve vrede. Gebrek aan volharding en uithoudingsvermogen. Dol op plezier maken. Diep binnenin er niet bij betrokken, louter een voorbijgaande interesse in oppervlakkige schone schijn.

Uiterlijk verschijningsbeeld: fijne, tere lichaamsbouw. Gracieuze verschijning. Gevoelige huid. Meestal zeer rechte wenkbrauwen. Vriendelijke, maar enigszins gedistantieerde uitstraling. 

Omhoog

Ascendant Schorpioen

(De ondoorzichtige)

Hartstochtelijk en gevoelig, maar zeer gesloten. Magnetisch, intuïtief, graver in het donker van de ziel. Sterke suggestieve kracht, wilskracht, volharding.  Het optreden is beheerst, wilskrachtig en doelbewust en dwingt anderen tot handeling. Grote seksuele aantrekkingskracht.
 Extreme gevoelens van liefde en haat. Voortreffelijke opmerkingsgave, daarbij wantrouwend, verstandig en diep doorgrondend. Kan ook bij grote innerlijke opwinding uiterlijk kalm en bedaard blijven. Gesloten en zwijgzaam. Durft conflicten aan te gaan indien dit nodig blijkt.  Een scherpe blik voor de zwakke plekken van anderen.

Instelling t.a.v. huwelijk en partner: zoekt een partner die zich niet om de vinger laat winden, die duidelijke grenzen kan stellen. Verlangt heimelijk naar iemand die hem/haar de (harde) waarheid voor ogen houdt, die erin slaagt hem bij de kern der dingen te brengen.

Negatieve eigenschappen:  de almachtige charlatan. Machtsbelustheid, zelfoverschatting. Hunkert naar erkenning en eerbetoon, manipuleert zonodig de omgeving. Onophoudelijke wisseling van aantrekking en afstoting, Wraakzucht, haat, achterbaksheid.  Grote problemen met de driften, neiging tot diepe depressies. Kan zichzelf vernietigen.
Uiterlijk verschijningsbeeld: 'poker face'. Zeer aantrekkelijk of erg hatelijk. Lichaamsbouw vaak kort en gezet. Diepliggende ogen met een scherpe, stekende en penetrerende blik, vaak met markante neus. Bij vrouwen dikwijls een verleidelijke blik. Stevig, soms borstelig haar met hoge haargrens

Omhoog

Ascendant Boogschutter

(De optimist)

Onbekrompen, reislustig, optimistisch, liberaal, enthousiast, genereus en weldadig. Vrijmoedige oogopslag. De blik is vriendelijk en open. Begroetingen zijn bijzonder joviaal. Zelfs het ontmoeten van een tegenstander is welkom. De bewegingen zijn elastisch. De wijze van spreken is kleurrijk en opgewekt.
Streeft naar het hogere (idealen, religie, opleiding, belangrijke maatschappelijke positie enz.). Religieus, grote liefde voor gerechtigheid en vrijheid.

Instelling t.a.v. huwelijk en partner: zwenkt voortdurend heen en weer tussen vrijheid en gebondenheid. Schuift daarom het besluit tot een vaste verbinding zo lang mogelijk voor zich uit. Kan uit angst voor verlies van vrijheid heel moeilijk voor een huwelijk kiezen. Blijft uiteindelijk innerlijk altijd een vrijgezel.
Negatieve eigenschappen: Opgefokte ijveraar en penetrante betweter. Onverdraaglijk arrogant en geblaseerd, gevoelig voor kritiek, aanmatigend, opgeblazen en oppervlakkig. Pathetisch moraliserend. Al snel opgewonden, omdat hij altijd goed moet zijn.
Uiterlijk verschijningsbeeld: groot, sterk, atletisch lichaam, hoog voorhoofd, hoekige kin, onderzoekende blik, edele trekken, neiging tot kalende zijvlakken van het voorhoofd

Omhoog

Ascendant Steenbok

(De plichtgetrouwe)

Volhardend, solide, praktisch, grondig, geduldig. Erg geconcentreerd, verslapt niet. Veelal een beheerste, gesloten houding. Wil graag een goede indruk maken op anderen, hetgeen zich uit in een zekere plechtstatigheid of vormelijkheid.
Heeft duidelijke structuren nodig en brengt deze aan.  Problemen en hindernissen sporen tot nog grotere prestaties aan. Sceptisch tot wantrouwend. Eenzame ploeteraar.

Instelling t.a.v. huwelijk en partner: beschouwt het samenleven als een onopzegbaar contract met duidelijke rechten en plichten. Doet zijn best om zijn plichten trouw te vervullen en getroost zich elke noodzakelijke aanpassing om de verbinding in stand te houden.
Negatieve eigenschappen: Vreugdeloze streber, die voortdurend een innerlijke druk voelt om iets te moeten doen. Pessimistisch, alles ontkennend, depressief, vaak met sterke schuldgevoelens, gesloten, koud, hard, gierig, zonder humor en verbitterd.

Uiterlijk verschijningsbeeld: Deze mensen zijn zelden knap. De bewegingen zijn wat stroef en bokkig. Slank of lang en mager postuur, of grof met verfijnde details. Soms diepe rimpels in het gelaat. Ernstige blik, lange neus. Nu en dan een erg mooi, scherp getekend gezicht, maakt vaak echter ook de indruk onder de littekens te zitten. Grote handen en voeten.

Omhoog

Ascendant Waterman

(De zonderling, de buitenissige)

Objectief, onafhankelijk, vriendelijk en open, daarbij altijd gedistantieerd. Intellectuele en praktische capaciteiten. Vol ideeën en vindingrijk. Goede mensenkennis. Het optreden wordt veelal gekenmerkt door grote kameraadschappelijkheid. In de uiterlijke verschijning wordt alles vermeden wat een kunstmatige scheiding tussen mensen teweeg kan brengen.
Pakt dingen onconventioneel aan en volgt nooit de normale methodes.

Instelling t.a.v. huwelijk en partner: benadert een mogelijke levenspartner erg voorzichtig en kijkt lang de kat uit de boom. Beleeft ook na jaren een relatie altijd nog met een zeker gevoel van distantie, vreemdheid of bevreemding. Heeft warmte en bezieling van zijn partner nodig en verwacht dat ook. Zoekt een elitaire partner en blijft ook daarna vaak verder zoeken.
Negatieve eigenschappen: Laat zich zorgeloos en hautain niets gelegen liggen aan algemeen geldende spelregels. Koud, geïsoleerd, eenzelvig, arrogant. Versnipperd en zonder uithoudingsvermogen. Lijdt onder zijn ongewoonheid, die er soms louter en alleen in bestaat dat hij zichzelf niet voor gewoon kan/wil houden.

Uiterlijk verschijningsbeeld: ovaal gezicht, wijkend voorhoofd, wakkere ogen. Geringe erotische uitstraling, eerder het type 'kameraad'

Omhoog

Ascendant Vissen

(De mediamieke, de slaapwandelaar)

Hulpvaardig, flexibel en inschikkelijk. Idealistisch en dromerig. Artistiek aangelegd. Inlevende fijngevoeligheid en zekere instincten als van een slaapwandelaar. Reageert snel op uiterlijke omstandigheden; snel van streek in een treurige omgeving , uitbundig wanneer de vrienden vrolijk zijn. De houding in een onbekende sfeer doet denken aan het zwemmen van een vis in het water. Geeft zich over en is meelevend.

Instelling t.a.v. huwelijk en partner: ontmoet de ander als in een trance en merkt opeens dat hij een relatie heeft. Verlangt naar een partner die voor hem de lastige alledaagse zaken regelt, zodat hij verder door zijn droomwereld kan dwalen.
Negatieve eigenschappen: Hypersensibel, grote problemen met grenzen, onzelfzuchtigheid, die op een prijsgeven van zichzelf neerkomt. Onrealistisch, kinderlijk geloof in wonderen. Leeft als in een trance en wil in geen geval gewekt worden. Angstig, humeurig, gemakkelijk onder de indruk. Onkritische (esoterische) dweperij. Zelfmedelijden. Neigt naar de offerrol.
Uiterlijk verschijningsbeeld: meestal een fijngebouwd, lang postuur, soms ook vlezig en gezet. Onscherpe gelaatstrekken. Dromerige of diepe blik. Vaak schuin staande ogen ('vissenogen'). Fijn, zijdeachtig haar.  Zwakke constitutie.

Ram/ Stier/ Tweeling/ Kreeft/ Leeuw/ Maagd/ Weegschaal/ Schorpioen/ Boogschutter/ Steenbok/ Waterman/ Vissen

TOP

 

Contact via:

 

gastenboek

 

contactform

 

Delen

Laatst bijgewerkt: 30-01-20   © Marjanka's Pages     sitemap    links  Wie ben ik?
 De inhoud van deze site is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden.  De informatie dient niet te worden opgevat als medisch advies.