Marjanka's pages

U bent hier: Marjanka.nl/ Astrologie/ Westerse astrologie /huizen2

;

Westerse astrologie

Ram/ Stier/ Tweeling/ Kreeft/ Leeuw/ Maagd/ Weegschaal/ Schorpioen/ Boogschutter/ Steenbok/ Waterman/ Vissen

1ste Huis

Trefwoord: Zelfprojectie

Algemeen
Het eerste huis houdt verband met de projectie van het eigen karakter in de buitenwereld. Het is ten nauwste verbonden met de persoonlijke verschijning en met name met het hoofd. Het geeft een sterk zelfbewustzijn en grote geobsedeerdheid met zichzelf. Planeten in dit huis spelen een grote rol in het karakter en zijn goed zichtbaar. We neigen ernaar ons er sterk mee te identificeren, ten goede of ten kwade. Het huis is nauw gerelateerd aan de feitelijke geboorte en de cusp ervan - de Ascendant - is het overgangspunt van niet-zijn naar zijn. We kunnen het eerste huis beschouwen als een zuivere expressie van de identiteit en projectie van het eigen wezen.

2de Huis

Trefwoord: Eigenwaarde

Algemeen
Het tweede huis heeft alles te maken met de verkenning van de materi?e aspecten van de fysische wereld. Planeten in dit huis houden nauw verband met de persoonlijke middelen en het gevoel van eigenwaarde. Centrale thema's zijn de financi? en het persoonlijke inkomen, alsmede de persoonlijke capaciteiten die rechtstreeks te maken hebben met het voorzien in het levensonderhoud. Moeilijk gepositioneerde planeten in dit huis ondermijnen het gevoel van eigenwaarde en zorgen voor een fixatie op de financiële zekerheid.

3de Huis

Trefwoord: Geestelijke ontwikkeling

Algemeen
Het derde huis beschrijft geestelijke vermogens en ervaringen die we in de loop van ons leven opdoen in verband met leren en communiceren. Broers en zussen worden hier weergegeven, evenals de eerste schooljaren. Als kind houden de meeste onderwijskundige kwesties verband met dit huis. Het derde huis is daarnaast verbonden met het omgevingsnetwerk van buren en transportfaciliteiten. Auto's, treinen, fietsen, brieven, telefoontjes en ervaringen in verband met deze communicatiemiddelen zullen door de planeten in dit huis weerspiegeld worden.

4de Huis

Trefwoord: Emotionele omgeving

Algemeen
Het werkingsgebied van het vierde huis is de intieme omgeving. Meer specifiek betreft het hier de ouders en de emotionele sfeer thuis. Planeten in het vierde huis beschrijven tot wat voor soort thuis we ons aangetrokken voelen en de soort activiteiten die daar plaatsvinden. Dit huis is daarnaast verbonden met de persoonlijke afstamming - normaal van vaderskant. Hier geplaatste planeten drukken zich op een besloten en intieme manier uit en specificeren nauwe familiebanden. Moeilijk staande planeten vertellen meer over de problemen die we in de huiselijke sfeer ondervinden. Het vierde huis weerspiegelt verder onze emotionele identificatie en het gevoel ergens bij te horen. Dat kan uiteenlopen van de vier muren van de eigen woning tot de grotere grenzen van het land waar we wonen.

5de Huis

Trefwoord: Zelfexpressie

Algemeen
Het vijfde huis heeft te maken met de creatieve zelfexpressie en het opbouwen van een zeker identiteitsbesef door vertrouwen in onszelf. Planeten in dit huis beschrijven onze zelfontwikkeling in onze jeugd, ons vermogen om te spelen en spontaan te zijn en op welke manier we onze persoonlijke identiteit tonen. Later in het leven weerspiegelt dat zich in de kinderen die we krijgen, onze creatieve bezigheden, het plezier dat we aan romances beleven, erotische genoegens en liefdesaffaires - anders gezegd, enige activiteit waarin de eigen identiteit weerspiegeld wordt in de ogen van de wereld. Dit huis is voorts verbonden met het vermogen om risico's te nemen uit pure levenslust.

6de Huis

Trefwoord: Praktische integratie

Algemeen
In het zesde huis staat de integratie van het individu in de werkomgeving centraal. Dagelijkse werkzaamheden en routines en alle noodzakelijke plichten in het leven worden door dit huis beschreven. Planeten in dit huis weerspiegelen de soort voordelen of moeilijkheden die we in onze relaties op ons werk ervaren. Het zesde huis beschrijft voorts de toestand van de lichaamsfuncties - anders gezegd, het is verbonden met gezondheid op een lichamelijk niveau. Hier gepositioneerde planeten wijzen op het soort werk dat we doen en de collega's met wie omgang hebben. Op een meer algemeen niveau houdt het zesde huis verband met werknemers en bureaucratie.

7de Huis

Trefwoord: Relaties

Algemeen
Het zevende huis heeft te maken met sociale relaties - het dagelijks contact met anderen op een sociaal niveau. Terwijl het eerste huis het zelf (de ik) representeert, vertegenwoordigt het zevende anderen (de jij). Planeten in dit huis specificeren de soort mensen met wie we een vastere relatie zouden willen aangaan, meer in het bijzonder de (huwelijks)partner. Deze planeten beschrijven daarmee veelal eigenschappen die we bij onszelf ontkennen en op anderen projecteren. Zowel vijanden als geliefden vallen onder dit huis, aangezien bij beide type personen het verschijnsel projectie een belangrijke rol speelt.

8ste Huis

Trefwoord: Verborgen krachten

Algemeen
Het achtste huis is verbonden met onze intieme relaties met anderen. Dit is het huis van de slaapkamer, waar we geconfronteerd worden met de onuitgesproken emoties die overdag onderdrukt worden. Als zodanig heeft het achtste huis te maken met het vermogen tot seksuele intimiteit. Planeten in dit huis tonen het gemak of de moeite waarmee we onze emotionele afweer opgeven. Met dit huis zijn grote emotionele angsten en trauma's verbonden. Hier gepositioneerde planeten uiten zich op een verborgen manier en weerspiegelen onopgeloste emotionele kwesties. Het achtste huis beschrijft voorts de emoties die we in anderen losmaken en wat we onbewust van de ander verwachten. Daarnaast houdt het huis verband met de verborgen machten in de maatschappij op financieel vlak, zoals banken en de belasting, evenals met erfenissen en andermans geld. Tot slot heeft het ook te maken met occulte en psychologische vermogens, de dood en zijnstoestanden die de dood te boven gaan.

9de Huis

Trefwoord: Zin in het leven

Algemeen
Bij het negende huis gaat het om het verwerven van inzicht in het leven. Het heeft te maken met onze persoonlijke ervaring - of het ontbreken daarvan - van God of het vinden van filosofische zin. Daarnaast is het verbonden met hoger onderwijs, intellectuele overtuigingen en de geestelijke invloed op anderen. Het negende huis toont de drang om de persoonlijke horizon te verbreden door studie of reizen. Planeten in dit huis beschrijven de aard en vorm van het inzicht dat ons in de loop van ons leven daagt en onze houding tegenover spirituele en intellectuele autoriteiten.

10de Huis

Trefwoord: Presteren

Algemeen
Het tiende huis is het huis van de concrete prestaties in het opzicht van de carri?e. Op jongere leeftijd weerspiegelt dit huis de invloed van het beroep van de ouders en ook hun verwachtingen op de persoonlijke ambities. Planeten in dit huis beschrijven de soort relatie die we met mensen in gezagsposities hebben en wat voor leidinggevende capaciteiten we bezitten. Dit is een machtig huis en hier gepositioneerde planeten brengen prominentie in het openbare leven en succes in de loopbaan.

11de Huis

Trefwoord: Sociale betrokkenheid

Algemeen
Het elfde huis is verbonden met vriendschappen, groepen en andere vormen van sociale relaties - het beschrijft de behoefte aan een zeker sociaal leven. Daarnaast houdt het verband met sociale idealen; planeten die hier staan, zullen zich vaak uiten door middel van betrokkenheid bij een sociaal of politiek gerichte groep. Dit huis beschrijft onze hoop en dromen met betrekking tot de toekomst, niet alleen voor onszelf, maar voor de mensheid in het algemeen. Planeten in dit huis geven aan met welk gemak of welke moeite we ons sociaal integreren, eerst op school en later in de sociale kringen waarin we verkeren. Het elfde huis kan verder staan voor relaties met kinderen met wie geen bloedverwantschap bestaat.

12de Huis

Trefwoord: Oplossing

Algemeen
Het twaalfde huis is het subtielst van alle huizen. Hier geplaatste planeten uiten zich op een onzichtbare en verborgen manier. Het is de innerlijke wereld van de psyche die in dit huis belangrijk is. Planeten in het twaalfde huis zijn op een meer spiritueel niveau werkzaam en scheppen een wereld van dromen, fantasie en verbeelding. Dit is het huis van eenwording met de natuur of God. Planeten hebben in dit huis een kameleonachtige kwaliteit, de kleur aannemend die gepast is in de gegeven situatie. Hier lossen alle dingen zich op en verliezen wereldse interesses hun belang. Dit huis representeert de oplossing van materi?e zaken en de eenwording met de kosmos. Het is tevens verbonden met ziekte en ge?oleerde instellingen, zoals ziekenhuizen en gevangenissen.

TOP

 

Contact via:

 

gastenboek

 

contactform

 

Delen

Laatst bijgewerkt: 30-01-20   © Marjanka's Pages     sitemap    links  Wie ben ik?
 De inhoud van deze site is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden.  De informatie dient niet te worden opgevat als medisch advies.