Marjanka's pages

U bent hier: Marjanka.nl/ Energie-Aura / aura kleuren

Aura kleuren

Er wordt een heleboel verteld over de betekenis van de verschillende kleuren en soms is het ook erg moeilijk om dit als exacte wetenschap te beschouwen.
Niets in de natuur is echt absoluut, dus je intuïtie en ervaring kan van onschatbare blijken bij het interpreteren van de aura kleuren.

Rood:

Algemeen: Genegenheid, energie, moed, warmte, lichamelijke kracht, temperament, hartstocht, materialisme, onoverwinnelijkheid, wilskracht, aardgebonden, onveiligheid, bezitsdrang, dierlijk.

 • Donker rood
 • Daadkracht, dynamiek, wil, bezitsdrang, dierlijk, woede, ergernis, leidersnatuur, moed, boosheid, onveilig gevoel

 • bruinrood, dof bijna roestkleurig ,
 • gierigheid, hebzucht

 • Helder rood
 • energie, activiteit, moed, warmte, vitaliteit, emotionaliteit, temperament, materialisme, sexualiteit

 • een rode wolk
 • irritatie/hoofdpijn

 • bloed rood
 • sensualiteit

 • dieprode flitsen tegen zwarte achtergrond
 • Boosheid

  Geel

  algemeen: intellect, optimisme, fris, begrip, bedachtzaam, kennis, wijsheid, intuïtie, geestelijke ontwikkeling, hoger inzicht, nerveus, irritatie.

 • helder/licht geel
 • intellect, intuïtie, geestelijke ontwikkeling, ego, sociale vaardigheden, sterke persoonlijkheid

 • donker geel
 • wantrouwen, afgunst, haat, lagere instincten, spanning , lafheid, argwaan

 • dof oker geel
 • intelligentie gebruikt voor egoïstische doelen

 • Okergeel
 • stabiliteit, realiteit, spaarzaamheid, spanning

 • zacht geel
 • intellect dat zich wijd aan spirituele zaken

 • roodachtig barnsteengeel
 • hoger niet-zelfzuchtig denken

  oranje

  algemeen: Vitaliteit, dynamiek, opbouwend, vrolijkheid, toewijding, meegevoel, trouw, genezing, gezondheid, drang tot ontwikkeling,  koppigheid, vitaliteit, creativiteit, actieve intelligentie, loyaliteit, opbouwend, zelfverzekerdheid, levenslust, warmte, gevoeligheid, gezondheid,openheid, ambitie.

 • Oranje-Geel
 • scherp verstand, speels, zelfbewustzijn, ambitie, humor, vrijheid

 • Geel-Groen:
 • communicatie, sympathie, medegevoel, toekomstgericht, opgewekt.

  groen

  Groen algemeen: Bescherming, hogere gedachten, natuur, creativiteit, tolerantie, beleefdheid, zelfstandigheid, toewijding, harmonie vrede, controle, zelfbeheersing, onverschilligheid, terug naar verleden, conventioneel

 • midden groen
 • evenwicht, betrokkenheid, groei, verandering, overgave, rust, liefde, geestelijke ontwikkeling,communicatie,zorgzaamheid

 • donker groen
 • eigendunk, aanpassingsvermogen, levenskracht, verslagenheid, materialisme

 • donker olijf groen
 • eigendunk, verraderlijk

 • helder appelgroen
 •  grote vitaliteit

 • jade groen
 • Grote geestelijk ontwikkeling, geestelijke groei.

 • smaragdgroen
 • veelzijdigheid, vernuftigheid en inventiviteit onzelfzuchtig toegepast

 • kobalt of ultramarijn
 • toewijding voor een spiritueel ideaal

 • licht stralend blauwgroen
 • diepe sympathie en medelijden met inlevingsgevoel.

  blauw

  introvert, liefdevol, rust, verdieping, afstandelijkheid, wijsheid, eenzaamheid, waarheid, toewijding, stabiliteit, intuïtie, gezag, stijl

 • Lichtblauw:
 • toewijding aan idealen, zachtheid, incasseringsvermogen, mededogen, helderheid.

  indigo

  mediumschap, genezende eigenschappen, goedheid, geslotenheid, serieus, voorzichtigheid

  violet`

  gereserveerdheid, spirituele ontwikkeling, hoger ik, intuïtie, mystiek, magie, paranormale begaafdheid, geloof, fantasie, wijsheid, kunst, creativiteit, inzicht, eenzaamheid.

  Lila

   mystiek, magie, diepzinnigheid, tolerantie, artistiek, fijngevoeligheid, expressief.

  Roze

  sensibiliteit, emotionaliteit, vrouwelijkheid, onvoorwaardelijke liefde, tederheid, sentimentaliteit

  Bruin

  Egoïsme, liefdeloosheid, aardgebonden, afhankelijkheid, ziekte, vernietiging

 • Donkerbruin
 • liefdeloosheid, aard- gebonden, afhankelijkheid, ziekte, vernietiging

  Grijs

  nietszeggend, onderdrukt

 • bruingrijs
 • Egoïsme

 • grijsgroen
 • bedrog en listigheid,,jalousie.

 • loodgrijs
 • depressie

 • licht vaal grijs
 • diepe angst

  zwart

  Algemeen: Vernietiging, dood, hopeloos, seksueel negatief.
  Toelichting: Zwart is geen kleur, het duidt op een volkomen afwezigheid van kleur en licht en duidt op een tegengestelde toestand van geestelijk inzicht. We kunnen ook grijs als zodanig beschouwen, ook dit is een gebrek aan instraling van genoeg licht.

 • zwart, in dikke wolken
 • haat en kwaadwillendheid

  Wit

  hoger bewustzijn, invoelingsvermogen,energiestuwing, wijsheid, levenservaring, ontwikkelde spiritualiteit, tevredenheid.

  goud

  zuiver intellect, toegepast op filosofie of wiskunde

 • goud geel
 • Idealistisch denken, hoge trap van wijsheid.

  zilver

   Levendigheid, veelzijdigheid.

  TOP

   

  Contact via:

   

  gastenboek

   

  contactform

   

  Delen

  Laatst bijgewerkt: 30-01-20      ©  Marjanka's Pages     sitemap    links  Wie ben ik?
   De inhoud van deze site is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden.  De informatie dient niet te worden opgevat als medisch advies.