Marjanka's pages

U bent hier: marjanka.nl / Bachbloesems/ Bachbloesem personen /7 emotie groepen

Bachbloesems

De Bachbloesems zijn te verdelen in 7 emotie groepen,
kijk voor jezelf even welke emotie bij jou uit balans is.
soms zijn er meerdere bloesems nodig)

Angsten /je zorgen overwinnen   Aspen/ Cherry Plum/ Mimulus/ Red Chestnut/ Rock Rose
Onzekerheid /ken jezelf Cerato/ Gentian/ Gorse/ Hornbeam/ Sclerantus/ Wild Oat.
Hier en nu /leef bij de dag Chestnut Bud/ Clematis/ Honeysuckle/ Mustard/ Olive/ White Chestnut/ Wild Rose.
Eenzaam /Maak contact Heather/ Impatiens/ Water Violet
Overgevoeligheid voor anderen /blijf jezelf Agrimony/ Centaury/ Holly/ Walnut
Moedeloos en wanhoop /vind vreugd en hoop Crab apple/ Elm/ Larch/ Oak/ Pine/ Star of Bethlehem/ Sweet Chestnut/ Willow
Overbezorgdheid /leven en laten leven Beech/ Chicory/ Rock Water/ Vervain/ Vine
 
Groep 1 - Angsten/  je zorgen overwinnen

Bachbloesem-Aspen 2. Aspen- Ratelpopulier :

Angsten die niet direct te verklaren zijn, onbestemde gevoelens, gevoelens na verkrachting of sex. misbruik, bang in het donker en enge dromen of slaapstoornissen..

Aspen is bedoeld voor mensen die plotseling worden overrompeld door angst en bezorgheid zonder speciale aanleiding of reden.Ook voor mensen met voorgevoelens.

*Sleutelwoorden: angst en vrees zonder aanwijsbare reden..

Het positief vermogen van Aspen:
Een innerlijk gevoel van vertrouwen, veiligheid en onbevreesheid. De vrees maakt plaats voor een verlangen naar aventuur en nieuwe ervaringen, ongeacht moeilijkheden en gevaren.

Lichamelijke klachten: hoog/ overgevoelig voor geluiden enz.

CherryPlum 6. Cherryplum - Kersenpruim

Verdringen van gebeurtenissen, angst voor verlies van controle en zelfbeheersing, gevoel om een wandelende tijdbom te zijn, angst voor zelfdoding, wanhoop gevoel, verslavingsneigingen en irationele gedachten, psychisch overladen voelen.
Soms grof of hysterisch gedrag of onverwachte uitbarstingen van woede. (aanval is de beste verdediging?)
Cherry Plum is voor mensen die bang zijn de zelfbeheersing te verliezen of bij zelfmoord gedachten.

*Sleutelwoorden: angst om controle te verliezen.

Het positieve vermogen van Cherry Plum:
Een persoon met kalmte, heldere geest die in staat is om rationeel te denken en te handelen.

Mimulus 20. Mimulus - Maskerbloem

Benoembare angst, angst met een bekende oorsprong, angst voor ziekte of de dood. Maar ook voor de tandarts, spinnen, blozen, angst voor alledaagse problemen, angst voor ongelukken. Vaak zijn het zeer fijn gevoelige en artistieke mensen.

*Sleutelwoorden: angst voor bekende dingen.

Het positieve vermogen van Mimulus: De persoonlijkheid bezit de rustige moed om beproevingen en moeilijkheden met humor en vertrouwen tegemoet te treden.

Red Chestnut25.Red Chestnut - Rode Kastanje

  Red Chestnut is voor mensen met een onbaatzuchtige overbezorgdheid en angst voor het welzijn van anderen. Soms geobsedeerd, soms overbezorgd en snel angstig dat er iets kan gebeuren . Bemoedert graag anderen.

*Sleutelwoorden: angstige overbezorgdheid voor anderen

Het positieve vermogen van Red Chestnut:
Het kunnen zorgen voor anderen vanuit medeleven zonder angst, blijven zowel mentaal als fysiek kalm in noodsituaties. Zij verlenen op verzoek graag hulp, maar dringen die hulp niet op.

Rock Rose 26.Rock Rose - Zonneroosje

Paniek, schrik, uiterste/levensbedreigende vrees, Innerlijke toestand. Escalerende gevoelens. Angst bij ongevallen of shock, snel schrikken, voor noodgevallen, plotselinge ziekten.

Rock Rose biedt uitkomst bij paniekaanvallen, na een ongeval en het gevoel van paniek duurt kort en houdt verband met een bepaalde crisis.

* Sleutelwoord: paniek.

Het positieve vermogen van Rock Rose:
Moed en tegenwoordigheid van geest, deze persoon reageert kalm en onverschrokken in noodsituaties.
naar boven  ↑

Groep 2 Onzekerheid/ ken jezelf

Cerato 5.Cerato - Loodkruid

Onvoldoende vertrouwen in hun eigen kunnen en denken, komen terug op eerdere besluiten, raad en bevestiging vragen aan anderen, imiterend gedrag, moeilijke nee kunnen zeggen, twijfelen aan eigen bekwaamheid, gebrek aan vertrouwen op eigen intuïtie.

Cerato is voor mensen die hun eigen oordeel en beslissingen niet vertrouwen.

*Sleutelwoorden: vraagt advies aan en zoekt bevestiging bij anderen.

Positieve vermogen van Cerato:
Vertrouwen in de eigen innerlijke wijsheid. Zij zijn in staat om kalm en zelfverzekerd hun ware roeping te vinden en deze besluitvaardig te volgen.

gentian12.Gentian - Gentiaan :

Depressies door twijfel, snel ontmoedigd, terugval, pessimistisch,  vertrouwen en/of geloof verloren, sceptisch, zorgelijk, ontmoediging, depressie van bekende oorsprong. In iedere situatie twijfel en onzekerheid.

Gentian helpt bij twijfel en wanhoop. Kan ook ook ondersteunen bij langdurige ziekten.

* Sleutelwoorden: ontmoediging, wanhoop

Het positieve vermogen van Gentian:
Realiseren dat je nooit kunt falen zolang je je best doet, ongeacht de resultaten. Geen hindernis is te groot en geen taak te moeilijk om aan te pakken.

gorse 13.Gorse - Gaspeldoorn

Wanhopig, golven van wanhoop, verslagen, gelaten, berustend, verloren vertrouwen,geen ambitie, gebrek aan interesse vanwege gevoelens van hopeloosheid,Niet vertrouwen meer op herstel van chronische ziekten of problemen..

Gorse wordt aanbevolen bij uiterst hopeloosheid en vertwijfeling en bij rouwen.

*Sleutelwoorden: hopeloosheid en vertwijfeling.

Het positieve vermogen van Gorse:
Hoop en vertrouwen, ondanks de huidige fysieke of mentale problemen. Je voelt je opgewekter en gelukkiger en bent in staat het probleem als een positieve ervaring aan te wenden.

hornbeam 17.Hornbeam - Haagbeuk

Het maandagmorgengevoel, twijfel/uitstellen, moe, mentale uitputting, onzeker door gebrek aan kracht, geestelijke en lichamelijke uitputting, zwakheid in de dagelijkse uitdagingen..

Hornbeam is geschikt bij mentale vermoeidheid. Als je de dag niet lijkt aan te kunnen of het probleem niet aan kunt pakken

* Sleutelwoorden: maandagmorgen gevoel.

Het positieve vermogen van Hornbeam:
Zekerheid over eigen kracht en vermogen om de dagelijkse taken aan te kunnen. Vitaliteit, opgewektheid en spontaniteit worden hersteld en het leven wordt weer de moeite waard.

sclerantus 28.Scleranthus - Hardbloem

Besluiteloosheid, Twijfel, wisselende stemmingen, onevenwichtigheid, onrust, vraagt zelden om raad, concentratie-gebrek, wisselende lichamelijke klachten, besluitloosheid, onrust, van het ene in het andere, moeilijk keuzes maken, onzekerheid, aarzeling.

Scleranthus is voor mensen die lijden aan geestelijk/lichamelijke balans problemen.

*Sleutelwoorden: onzekerheid, besluiteloosheid, hak op de tak springen, onrust

Het positieve vermogen van Scleranthus:
Besluitvaardig zijn en balans in alles. Positieve Scleranthus mensen zijn in staat snel te handelen en beslissingen te nemen wanneer dat nodig is..

lichamelijk: overgang / puber klachten en reisziekte

wildoat 36.Wild Oat - Dravik

Teveel mogelijkheden, eeuwige puber, geen vreugde over resultaten van inspanning/werk, snel vervelen. Ambitie's zijn niet duidelijk, ontevredenheid , rusteloos, onzekerheid, moedeloosheid ontevredenheid, te veel mogelijkheden, Onzekerheid bij het vinden van je levenspad.

Wild Oat is voor mensen die op een kruispunt in hun leven staan en geen idee hebben welke richting ze moeten kiezen.

*Sleutelwoorden: onzekerheid over de juiste levenspad, Keuzen maken.

Het positieve vermogen van Wild Oat:
Ontstaan van duidelijkheid over doel / mogelijkheden / wensen. Positieve ideeën en ambities en het vermogen om een beslissing te nemen en talenten juist in te kunnen zetten hiervoor.
naar boven  ↑

Groep 3 Onvoldoende interesse in 'het hier en nu'/ leef bij de dag

chestnutbud 7.Chestnut Bud - Kastanjeknop

Niet leren van ervaringen, regelmatig herhaling van dezelfde fouten, gebrek aan observatie en concentratie, geen coördinatie tussen gedachten en realiteit, niet voldoende tijd te nemen voor een goede verwerking.

*Sleutelwoorden: Fouten herhalen, niet goed leren van ervaringen, minder inzicht in oorzaak en gevolg.

Het positieve vermogen van Chestnut Bud:
De positieve Chestnut Bud persoonlijkheid beschouwt zijn of haar fouten objectief en ziet een tegenslag als levensles.

clematis 9 Clematis - Bosrank

Dromerig/dagdromer, verstrooid, zweverig, concentratie problemen, vluchten in fantasie en illusie , weinig geaard, minder belangstelling voor omgeving of het heden, voor een dreigend bewustzijnsverlies of daling, koude handen en voeten, grote behoefte aan slaap.

Clematis is voor mensen die in hun eigen wereld leven en geen interesse tonen voor de wereld om hen heen. Ze vinden het moeilijk om in het hier en nu te leven. Vertonen vaak vluchtgedrag.

* Sleutelwoorden: dromerigheid, gebrek aan interesse voor het heden, vluchtgedrag.

Het positieve vermogen van Clematis:
Clematis geeft deze mensen weer een levendige interesse voor de wereld om hen heen met plezier in het leven. In een positieve Clematis toestand staan mensen open voor inspiratie en kunnen ze hun creatieve vermogen benutten.

honeysuckle 16.Honeysuckle - Kamperfoelie

Hangen aan herinneringen, vastzitten aan het verleden. Geen perspectief zien in de toekomst, zijn ongelukkig en hebben spijtgevoelens, spijt over gemiste kansen, verminderde flexibiliteit, snel heimwee, beginnende dementie

Honeysuckle wordt aangeraden aan mensen die overmatig gehecht zijn aan vroegere herinneringen of juist het verleden als te hoge drempel ervaren voor hun toekomst.

*Sleutelwoorden: leeft in het verleden, heimwee, spijt.

Het positieve vermogen van Honeysuckle:
Deze mensen kunnen weer in het heden leven. Zij ervaren het verleden niet langer als overweldigend, maar zien het als een waardevolle ervaring die de basis voor het heden vormt.

mustard 21.Mustard - Herik

Neerslachtig, droevig, overschaduwd door donkere wolk, zware depressies, melancholisch, depressies van onbekende oorsprong, in zichzelf gekeerd,perioden van zwaarmoedigheid zonder aanwijsbare reden.

Mustard is voor een plotselinge depressie, die zomaar uit de lucht komt vallen en ook even plotseling weer verdwijnt. (als een warme donkere deken of kille mist)

* Sleutelwoorden: diepe wanhoop , vaak zonder duidelijk aanwijsbare reden.

Het positieve vermogen van Mustard:
Terugkeer van vreugde, innerlijke stabiliteit en vrede die niet zo snel wordt verstoord.

Olive 23.Olive - Olijf

Uitgeput, afgemat, geestelijke en lichamelijke vermoeidheid, sterke wisselingen van energie nivo, energie verlies door ziekte, angst om vrienden te verliezen, ongelukkig, geen plezier in het leven, heeft veel slaap nodig, innerlijke leegte.

Olive is voor mensen die uitgeput zijn na een lange periode van spanningen of na een ingrijpende ziekte of gebeurtenis. Leven is minder kleurig

* Sleutelwoorden: gebrek aan energie, korte energie boog, geen reserve energie.

Het positieve vermogen van Olive:
Herstel van kracht, vitaliteit en interesse in het leven. Mensen in een positieve toestand van Olive putten hun eigen reserves niet meer uit, maar luisteren naar hun innerlijke gids en schenken aandacht aan de behoeften van hun lichaam.

Lichamelijk: herstelperioden bij ziekten, tijdens/na bevalling.

White chestnut 35. White Chestnut - Paardekastanje

Aanhoudende ongewenste malende zorgelijke gedachten,  piekeren overheerst, innerlijke discussies met zichzelf, verkeerd begrepen mening, slapeloosheid door gepieker,consentratieverlies, terugkerende negatieve gedachten ,grammofoonplaat denken

White Chestnut wordt geadviseerd bij aanhoudende zorgelijke gedachten of piekeren. Is ook onderdeel van Rescue slaap mix en de mix voor examen.

* Sleutelwoorden: ongewenste gedachten, mentale discussies..

Het positieve vermogen van White Chestnut:
Heldere geest, betere concentratie, de gedachtenstroom is onder controle en kan op een positieve manier worden gebruikt om problemen op te lossen. Vertrouwen in de goede afloop

Lichamelijk: slapeloosheid, examenvrees.

 Wild Rose 37.Wild Rose - Hondsroos

Gebrek aan vitaliteit, passieve berusting, lusteloosheid, onverschilligheid, vermoeidheid, depressie, apathie , chronische ziekten

Wild Rose is voor mensen die zich hebben neergelegd bij een onplezierige situatie. Zij lijken daar niet echt ongelukkig over te zijn.

*Sleutelwoorden: gelatenheid, apathie

Het positieve vermogen van Wild Rose:
Een levendige interesse in het leven, het werk en de wereld in het algemeen. Berusting maakt plaats voor ambitie en doelgerichtheid, vernieuwde vriendschappen, Aanvaarding van hun eigen leven waarin ze verkeren en nemen initiatieven om zaken te veranderen
naar boven  ↑

Groep 4 Eenzaamheid/alleen voelen/ maak contact met anderen

heather 14.Heather - Struikheide

Egocentrisch, afhankelijk, grote behoefte om het bestaansrecht bevestigd te krijgen via anderen, geobsedeerd door eigen problemen en ervaringen, houden niet van alleen zijn, simuleren ziekte, spraakzaam, klampen zich vast aan luisteraars, luisteren slecht, zelfbeklag.

Heather is voor mensen die volledig in beslag genomen worden door hun eigen situatie of kwalen en niet in staat zijn werkelijke wederkerige communicatie met anderen te hebben.

*Sleutelwoorden: egocentrisch, praatziek, behoefte aan contact.

Het positieve vermogen van Heather:
Een goede en begripvol luisteraar die ruimharitg  klaarstaat om anderen te helpen , wordt graag geziene gast

impatiens 18 Impatiens - Reuzenbalsemien

In eigen tempo willen werken, prikkelbaar, haastig, agressie door ongeduld, overspannen, zeer snelle reacties, snel geϊrriteerd, eenzaamheid door ongeduld

Impatiens is voor mensen die snel geïrriteerd raken of geen geduld kunnen opbrengen.

*Sleutelwoorden: ongeduld, nerveus.

Ze zijn ongeduldig en willen dat alles onmiddelijk wordt gedaan, ze denken, handelen en spreken snel. Vaak maken ze andermans zinnen af.

Het positieve vermogen van Impatiens:
Besluitvaardig en spontaan, maar minder gehaast in woorden en daden. Zij gaan ontspannen en goed gehumeurd met anderen om en hebben begrip voor mensen met een lager tempo.

 Water violet 34. Water Violet - Waterviolier

Jezelf niet toestaan bepaalde emoties te uiten, trots, gereserveerdheid, isolement, graag alleen, hekel aan bemoeienis, afstand nemen, innerlijke gereserveerdheid, trots .

Het Waterviolet-type is kundig, kalm en bekwaam, maar ze zullen hun mening of wensen niet aan anderen opdringen.
Problemen of zorgen houden ze voor zichzelf en vinden het moeilijk om zich voor anderen open te stellen

* Sleutelwoorden: trots, afstandelijk.

Het positieve vermogen van Water Violet:
Een hartelijke relatie met anderen ,maar met behoud van eigen waardigheid en wijsheid. Ze staan graag klaar om anderen te laten profiteren van hun kennis en wijsheid.
naar boven  ↑

Groep 5 overgevoeligheid voor ideeën, invloeden, etc./ blijf bij jezelf

 1 Agrimony - Agrimonie 

Zorgen/innerlijke onrust/gedachten verbergen achter humor, vrolijkheid en/of zorgeloosheid, Gaat moeilijk de confrontatie aan, zoekt vaak afleiding in gezelschap, problemen met het uiten van de werkelijke gevoelens, overgevoelig voor ruzie, "geheime verlangens".

Agrimony is voor mensen die veelal zorgeloos overkomen, met gevoel van humor.

* Sleutelwoorden: verbergen van problemen achter luchthartigheid.

Het positieve vermogen van Agrimony:
Van nature opgewekt en goed gezelschap, zij geven openlijk uiting van hun gevoelens en kunnen accepteren dat het leven ook mindere plezierige kanten heeft.

Lichamelijke klachten: stramme spieren, verslavingsgevoelig, eetproblemen

Centaury 4.Centaury - Duizendguldenkruid

Weinig of een verstoorde wilskracht, gemakkelijk te imponeren, uit te buiten, te misbruiken, laten zich eenvoudig misleiden,beïnvloedbaar, zwakke wil, gewillige dienaren, geven hun macht weg, relatieproblemen, geen NEE kunnen zeggen.

Centaury is voor mensen die het moeilijk vinden om `nee` te zeggen.
Ze zijn erop uit het anderen naar de zin te maken en zijn eerder toegevend vanuit gedienstigheid dan vanuit bereidwillige samenwerking.

* Sleutelwoorden: zwakke wilskracht , onderdanig,  Will to please.

Het positieve vermogen van Centaury:
Andere mensen van dienst zijn op een welwillende en onopvallende manier, zonder daarbij de eigen behoeften te negeren. Zij kunnen hun mening naar voren brengen en verdedigen.

Holly 15.Holly - Hulst

Haat, afgunst, jaloezie, wantrouwend, achterdocht,  driftbuien en agressiviteit, humeurig, ontnemen anderen energie, lijden aan negatieve ideeën

Holly is voor mensen die slecht gehumeurd, of zelfs af en toe agressief kunnen zijn. Inwendig lijden zij vaak onnodig, en vinden het moeilijk om hun hart open te stellen voor liefde. Onbewust voelen Holly mensen zich vaak onzeker of hebben vanuit het verleden een muur om zich heen gebouwd

*Sleutelwoorden: Wantrouwen, afgunst, jaloezie.

Het positieve vermogen van Holly:
In staat is te geven zonder er iets voor terug te verwachten, meelevend, liefdevol en met vertrouwen naar anderen.

Walnut 33.Walnut - Walnoot

Helpt oude banden verbreken en aanpassen aan overgangssituaties, nieuwe levensfase, bijv. verhuizing, puberteit, menopauze, echtscheiding of andere situaties,  Overgevoelig voor mening van anderen, beïnvloedbaar, tijdelijk gevoel van onzekerheid en onevenwichtigheid.

Walnut kan helpen bij mensen die overgevoelig zijn voor prikkels van buitenaf

Het positieve vermogen van Walnut:
Weer kracht om vooruit te komen en je eigen levenspad te blijven volgen zonder beperkingen uit het verleden. Je kunt de noodzakeljke veranderingen en/of plannen maken en uitvoeren  ondanks ontmoediging door of bezwaren en spot van anderen. Het is de remedie die standvastigheid biedt en bescherming tegen de invloed van anderen.

Lichamelijk : (bij baby) tanden krijgen, verder hormonale problemen, veranderingen na operaties, verslavingen.
naar boven  ↑

Groep 6 moedeloosheid en wanhoop/ vind hoop en geluk

crabapple10 Crab apple - Wilde appel

Reinigingsremedie. Bij zelfafkeer/ afschuw, innerlijk of uiterlijk vies voelen, afkickverschijnselen, dwang handelingen/ gedachten, focussen op details, huidklachten, ontstekingen, schuld of schaamte gevoelens, gevoelig voor externe invloeden, voelt zich innerlijk of uitwendig vies, groot plichtsbesef

Soms onverdraagzaamheid, kritisch en/of intolerant tegenover anderen.

 *sleutelwoorden: zelfafkeer, gevoel van onreinheid, schaamte

Het positief vermogen van Crab Apple: het kunnen accepteren van zichzelf en de eigen onvolmaaktheden.

Lichamelijke klachten: ontstekingen , overmatige afscheiding, huidklachten, uitscheidingsorganen. Afkickverschijnselen, obsessief handelen

Elm 11.Elm - Iep

Tijdelijk overstelpt door teveel verantwoordelijkheden en gevoel van ontoereikendheid , moedeloos, overspannen/burn-out, het even niet zien zitten, verlaagde bloeddruk, tijdelijk gevoel niet opgewassen te zijn tegen eigen taken, hulpverleners.

Elm is voor mensen die zich bedolven voelen onder het werk.Hoewel ze normaal gesproken bekwaam en deskundig zijn, verliezen ze tijdelijk hun zelfvertrouwen

* Sleutelwoorden: overweldigd door verantwoordelijkheden.

Het positieve vermogen van Elm:
Herstel van de eigen kracht en terugkeer van prestaties en zelfvertrouwen.

larch 19.Larch - Lariks

Gebrek aan zelfvertrouwen, faalangst, minderwaardigheidsgevoel, verwachting te falen, ik kan het niet, moedeloos, minderwaardigheidsgevoelens, uitstel, zwakke overtuigingen, niet open kunnen stellen voor anderen.

Voor mensen die het zelfs niet proberen omdat ze er van tevoren vanuit gaan, dat ze het niet kunnen. Zij lijden aan een minderwaardigheidsgevoel en vermijden het risico te zullen falen.

*Sleutelwoorden: gebrek aan zelfvertrouwen, faalangst, examenvrees.

Het positieve vermogen van Larch:
Vastberaden en kundig met een realistisch gevoel van eigenwaarde. Zij maken zich niet druk om succes of falen. Ze kennen hun eigen mogelijkheden en werken hard om die te bereiken.Ze kennen hun eigen mogelijkheden en werken hard om die te bereiken. Weigeren " kan niet" te accepteren.

Oak 22.Oak - Eik

Onophoudelijke inspanning, van geen ophouden weten, moedig volhouden, dapper strijden tegen ziekte en/of tegenspoed.

Oak mensen zijn gewoonlijk moedig en sterk. Zij hebben Oak nodig op het moment dat hun innerlijke kracht uitgeput raakt en moeiheid de overhand krijgt.

*Sleutelwoorden: uitgeput, door worselen, negeren van eigen grens.

Het positieve vermogen van Oak:. Herstel van energie en goed kunnen omgaan met stress. Helpt hen tijdig de noodzaak van rust en ontspanning te erkennen.

Pine 24.Pine - Den

Schuldcomplex, zelfverwijt, zichzelf verontschuldigen soms ook voor fouten van anderen, geen eigenwaarde,  perfectionistisch, wanhoop, te kritisch, de 'underdog', neiging om zichzelf te weinig te gunnen, teveel twijfelen aan zich zelf.

Pine wordt aangeraden aan mensen vol schuldgevoel en zelfverwijt.

Sleutelwoorden: zelfverwijt, schuldgevoel, gevoel van onwaardigheid

Het positieve vermogen van Pine:
Acceptatie van verantwoordelijkheid binnen realistische grenzen en een evenwichtig oordeel hebben. Ze accepteren en respecteren zichzelf net zozeer als anderen.  

Star of Bethlehem29.Star of Bethlehem - Vogelmelk 

Voor de gevolgen van traumatische ervaringen, shock, alle effecten van droevig nieuws, schrik, ongeval, zacht spreken, drugs, verlies,angst bij catastrofale gebeurtenissen.

Star of Bethlehem helpt bij het verwerken van de gevolgen van een schok.

Sleutelwoorden: gevolgen van een schok, trauma, extreem verdriet, onverwahte gebeurtenissen.

Het positieve vermogen van Star of Bethlehem:
Neutraliseert de gevolgen van schok, zowel direct erna als na een langere periode, en helpt bij de verwerking en het herstel.

 Sweet Chestnut30.Sweet Chestnut - Tamme Kastanje

Uiterste wanhoop, diepe neerslachtigheid, gebroken hart, zwart gat, geen uitweg meer zien, geloofscrisis, smart, vertwijfeling, uiterste geestelijke angst, huiverig het oude los te laten, ondraaglijke moedeloosheid, overgangsfase waarin men blijft steken.

* Sleutelwoorden: mentale pijnen, met je rug tegen de muur, intense smart, incasseringsvermogen is bereikt.

Het positieve vermogen van Sweet Chestnut:
Bevrijding van wanhoop en neerslachtigheid. Hoewel uiterlijke omstandigheden misschien niet veranderd zijn, kunnen ze nu met optimisme en gemoedsrust tegemoet getreden worden.

Willow 38.Willow - Wilg

Gevoel slachtoffer te zijn van het lot, verbittering, verbolgenheid, innerlijke ergernis, pessimisme, wrok/haat/afgunst ,in zichzelf gekeerd, verbittering door tegenspoed, zwartgalligheid.Willow is voor zelfmedelijden, wrok en verbittering.

Willow is geschikt voor mensen die zich van tijd tot tijd misbruikt voelen. Deze remedie helpt wrok te neutraliseren en gevoel voor humor en relativeringsvermogen te herwinnen.

Sleutelwoorden: zelfmedelijden, wrok, chagrijnig, geïrriteerd, boos.

Het positieve vermogen van Willow:
Stelt mensen in staat geleden onrecht te vergeven en te vergeten en te genieten van het leven, waardoor ze positieve omstandigheden en vrienden aantrekken. Doordat ze niet langer slachttoffer zijn, hebben ze hun eigen lot in handen.
naar boven  ↑

Groep 7 Overbezorgdheid voor het welzijn van anderen/ leven en laten leven.

beech 3.Beech - Beuk

Onverdraagzaamheid, kritisch/irritatie en intolerant tegenover anderen, Innerlijke spanning,neiging tot projecteren. Vellen snel een oordeel over anderen, verdringen van emoties.

Beech is voor mensen die snel kritiek hebben, niet gemakkelijk het goede in anderen kunnen zien, onverdraagzaam zijn tegenover de tekortkomingen.

* Sleutelwoorden: onverdraagzaamheid, te kritisch en snel geïrriteerd .

Het positief vermogen van Beech:
Verdraagzaamheid en een gevoel van medeleven en verbondenheid met anderen. De positieve Beech persoonlijkheid kan het goede in anderen zien, ondanks hun tekortkomingen.

chicory 8.Chicory - Cichorei

Snel afgewezen voelen, overheersend in de zorg voor anderen,betuttelend, aandacht claimen, verlatingsangst , zelfmedelijden, neiging tot bezitsdrang, anderen te veel bekritiseren, zorgt graag voor anderen, corrigeert graag.

Chicory is voor mensen die overdreven bezitterig zijn en wiens zorg voor anderen egocentrisch en ongewild manipulatief is. Deze mensen voelen zich snel afgewezen

* Sleutelwoorden: bezitterig, dominant in de zorg voor anderen, snel afgewezen voelen

Het positieve vermogen van Chicory:
Onzelfzuchtig voor anderen kunnen zorgen en oprechte ouderliefde bieden. Geven zonder iets terug te verwachten en geven familie en vrienden de ruimte zichzelf te zijn en hun eigen leven te leiden.

Rockwater 27.Rock Water - Bronwater

Strikte levenshouding, zelfontkenning, zelfonderdrukking, zelfopoffering ten behoeve van anderen,  perfectionistisch, soberheid, spanningsklachten, voorbeeld willen zijn voor anderen, lichamelijke stressverschijnselen

Rock Water is voor mensen die erg hoge eisen aan zichzelf stellen  streven naar perfectie en hierbij zichzelf niets gunnen,maar mengen zich niet ongevraagd in het leven van anderen.

* Sleutelwoorden: onbuigzaam, zelfverloochening,

Het positieve vermogen van Rock Water:
Vermogen om hoge idealen te stellen met een flexibele geest. Zij begrijpen dat innerlijke harmonie meer waard is dan van buiten opgelegd gedrag en staan zichzelf toe mee te gaan met de beweging van het leven.

Vervain 31.Vervain - IJzerhard

Overenthousiast, innerlijke gejaagdheid, fanatiek, sterke overtuigingen, zending- drang, in zichzelf gelovend, martelaar, zichzelf dwingen door te gaan, roofbouw plegen op eigen krachten, leven ten kosten van zijn zenuwgestel, waardoor uitputtingsverschijnselen, opgeschroefd gevoel

Vervain is voor mensen met vaste principes en ideeën waar ze helemaal achter staan en die zelden veranderen.

Sleutelwoorden: overmatig enthousiasme, kracht en discipline.

Het positieve vermogen van Vervain:
Kalmte, wijsheid, tolerantie en het vermogen te ontspannen. Ze krijgen een ruime kijk op het leven in het algemeen en de dingen die gebeuren

Vine 32.Vine - Wijnrank

Heerszuchtig/dominant kunnen zijn, onbuigzaam, geen tegenspraak duldend, arrogant, dominant, ambitieus, "Ik weet het allemaal" gedrag, minder oog voor mogelijkheden van anderen, uitvoerend type, doorgaans goede leiders.

Vaak zijn het zeer capabele mensen met veel talent en ambitie Zij weten het altijd beter dan iedereen en kleineren anderen.

Het positieve vermogen van Vine:
Vastberadenheid zonder dominantie. positieve vine mensen hebben oog voor het goede in anderen en moedigen hen aan en geven leiding zonder te willen overheersen.

39.Rescue Remedy eerste hulp

Mix van diverse bloesems .Voor eerste hulp bij gevolgen en/of effecten van ongeluk, ongeval, slecht nieuws, examen, bezoek aan tandarts/arts, beginnende ziekteverschijnselen, enz.
Bemoedigend, kalmerend, geruststellend en het evenwicht herstellend.

Gratis consult en de prijs van een voordelig gebruikersflesje?

TOP

Contact via:

 

gastenboek

 

contactform

 

Delen

Laatst bijgewerkt: 30-01-20   © Marjanka's Pages     sitemap    links  Wie ben ik?
 De inhoud van deze site is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden.  De informatie dient niet te worden opgevat als medisch advies.